SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Banzais värdegrunder

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra, utvecklas och stärka självkänslan.

Vad betyder det för Banzai?

Se individen
Lekfullhet
Respekt
Träning är lek, lek är träning
Allsidighet för ett livslångt tränande
Inkluderande ledarskap
Kamratskap
Kunskap

Hur når vi dit?

Små grupper
Träningsstruktur och schema/planering
Träningsinnehåll, variation
Träningen är viktigare än graderingen
Skapa lustfylld träning så att individen själv ser framsteg och utveckling
Uppföljning/egenkontroller av målsättningar
Reflektion och omvärdering av träningsmetoder
Ständig utbildning och fortbildning

 

Demokrati och Delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Vad betyder det för Banzai?

Lyssna på individen
Föräldradelaktighet
Allas rätt att göra sin röst hörd
Alla är med och bidrar i föreningen 

Hur når vi dit?

Följer stadgarna
Information är tillgänglig och synliggörs
Hänvisningar till andra viktiga organisationer, RF, SKK, Budo-kampsport, SKOFF.
Vi erbjuder  föräldrar och vårdnadshavare att engagera sig i föreningen. 

 

Allas Rätt Att Vara Med

Allas rätt att vara med innebär, så långt det är förenligt med Banzais stadgar, att den som vill ska kunna vara medlem i föreningen utifrån sina förutsättningar. Ingen diskrimineras, utgångspunkt i diskrimineringslagens 7 diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Vad betyder det för Banzai?

Träning för alla oavsett bakgrund och förutsättningar, anti-diskriminering.
Trygghet - en trygg idrott.
Kostnad – träningskostnad får inte bli exkluderande.  

Hur når vi dit?

Religiösa klädesplagg får man ha – men vi ska informera om eventuella begränsningar (externa regelverk).
Styrelsen ser regelbundet över implementering och uppföljning.
Kontroll av instruktörer genom registerutdrag, lagkrav, policydirektiv. 

 

Rent Spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför Dojon och tatamin. 

Vad betyder det för Banzai?

En förening Där man visar varandra hänsyn och omtanke, en förening fri från :
- trakasserier
- mobbning
- doping
- otillåtna/tvivelaktiga prestationshöjande tillskott/ämnen.
- osund ekonomi.

Hur når vi dit?

Vaccinera föreningen mot doping enl RF
Instruktörer lär ut:
- antimobbning.
- hjälpa varandra.
- visa hänsyn inom/utanför föreningen.
- alla ska träna med varandra – inte välja sin favorit.
Föreningen tillhör NPO (non-profit organisation) 

 

Jämställdhet 

- Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.

-Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott.

-Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

-Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka.

-Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

 

Vad betyder det för Banzai?

Jämställdhetsmål som ska vara uppnådda år 2025:

- Kvinnor och män i alla beslutande organ är representerade med minst 40 procent.

-Valberedningen består av lika antal kvinnor och män.

-Andelen kvinnor respektive män på högre befattningar inom föreningen uppgår till minst 40 procent.

-Andelen kvinnliga och manliga tränare uppgår till minst 40 procent

 

 

 
Sponsorer